Bảng giá Top White tại Việt Nam và bảng giá Top White tại nước ngoài

 

Bảng giá White Perfect D1-D2-D3-D4 White Perfect D5 White Perfect D6 Serum Essence White Perfect D7 Natural Body Wash White Perfect Body Shower D8
Việt Nam 500.000 vnđ 400.000 vnđ 700.000 vnđ 500.000 vnđ 300.000 vnđ
Singapore $40 $34 $52 $45 $27
Taiwan $890 $800 $1200 $1000 $750
Malaysia 110 rm 95 rm 155 rm 130 rm 80 rm
Hàn Quốc 35.000 ₩ 30.000 ₩ 45.500 ₩ 42.000 ₩ 27.000 ₩
USA $32 $23 $41 $40 $25
Australia 47 AUD 33 AUD 55 AUD 52 AUD 30 AUD
Nga 2100 RUB 1500 RUB 2700 RUB   1450 RUB
Canada 46 CAD 33 CAD 57 CAD   30 CAD
HongKong 210 HKD 180 HKD 290 HKD 250 HKD 140 HKD
Macau 220Mop 180Mop 280Mop   160Mop
Nhật Bản 3500Y 2500Y 4400Y 4200Y 2400Y
Châu Âu 32 EUR 24 EUR 40 EUR   23 EUR
Tiệp Khắc 800 CZK 580 CZK 1010 CZK   490 CZK
Cambodia 24 USD 20 USD 33 USD 25 USD 16 USD
Slovakia 29 EUR 21 EUR 37 EUR   20 EUR
Bảng giá White Perfect Body D9 White Perfect Scrub D10 Hot Gel Re-Perfect Pure Perfect Slim Ultra N1 Phấn nước Sexy Skin Cushion
Việt Nam 550.000 vnđ 400.000 vnđ 500.000 vnđ 1.100.000 vnđ 700.000 vnđ
Singapore $47 $38 $42 $72 $52
Taiwan $1000 $850 $950 $1800 $1200
Malaysia 130 rm 100 rm 110 rm 230 rm 155 rm
Hàn Quốc 42.000 ₩ 31.700 ₩ 35.000 ₩ 60.100 ₩ 45.500 ₩
USA $40 $27 $32 $49 $41
Australia 54 AUD 34 AUD 47 AUD 75 AUD 55 AUD
Nga 2400 RUB       2700 RUB
Canada 54 CAD       57 CAD
HongKong 250 HKD 193 HKD 210 HKD 420 HKD 290 HKD
Macau 240Mop 190 Mop 220 Mop 410Mop 280Mop
Nhật Bản 4000Y 3261 Y 3500 Y 5732 Y 4400Y
Châu Âu 36 EUR       40 EUR
Tiệp Khắc 910 CZK       1010 CZK
Cambodia 27 USD 21 USD 24 USD 49 USD 33 USD
Slovakia 33 EUR       37 EUR

 

1. Bảng giá Top White tại Việt Nam:

giá Top White tại Việt Nam

 

2. Bảng giá Top White tại Úc:

giá Top White tại Úc

 

3. Bảng giá Top White tại Campuchia:

giá Top White tại Campuchia

 

4. Bảng giá Top White tại Đài Loan:

giá Top White tại Đài Loan

 

5. Bảng giá Top White tại HongKong

giá Top White tại HongKong

 

6. Bảng giá Top White tại Hàn Quốc

giá Top White tại Hàn Quốc

 

7. Bảng giá Top White tại Ma Cau

giá Top White tại Ma Cau

 

8. Bảng giá Top White tại Malaysia

giá Top White tại Malaysia

 

9. Bảng giá Top White tại Nhật

giá Top White tại nhật bản

 

10. Bảng giá Top White tại Sigapore

giá Top White tại Sigapore

 

11. Bảng giá Top White tại Mỹ

giá Top White tại Mỹ

 

12. Bảng giá Top White tại Châu Âu

giá Top White tại Châu Âu